Tänk på detta när du slipar gör golvslipning

Ett nyslipat golv gör underverk för ett rum och kan ge en bostad helt nytt liv. Det går faktiskt att slipa golv på egen hand och om du gör det på rätt sätt kommer du med all säkerhet känna dig nöjd med resultatet. Vi kommer här att ge dig några tips att ha med dig när du ska slipa ett furugolv eller parkettgolv.

Hyr en slipmaskin

Det är väldigt få av oss som har en egen golvslip hemma. Dock är det inga bekymmer då du enkelt kan hyra en. Det finns flera olika varianter och det är viktigt att du berättar för uthyraren vilken typ av golv det rör sig om så du får rätt maskin. Du brukar behöva hyra två olika maskiner hos https://golvslipningstockholmslän.se/. En som är anpassad för de större ytorna på golvet och en som tar hand om hörn och andra ställen där det kan vara svårt att komma åt. Du bör inte slipa golv som har behandlats med ett ytskikt. Det kommer nämligen att försvinna om du slipar golvet. En ytbehandling görs för att skydda golvet mot slitage.

Börja alltid med det grova pappret

Du kommer behöva köpa slippapper i flera olika storlekar. Var noga med att syna golvet efter eventuella spikar som kan fastna i slipmaskinen. Ett av de vanligaste felen som du kan göra är om du växlar till fint slippapper tidigare än du borde. Det innebär att du behöver slipa mer och får lägga mer pengar på slippapper. Det grövre pappret är det som är effektivast. När du har gått igenom golvet med det grova pappret kan du byta till ett lite finare papper.

Maskinen ska alltid vara i rörelse

När du väl sätter igång och slipar måste maskinen vara i rörelse hela tiden, annars finns det risk att du gör ett stort märke som inte går att få bort. Det går fortare än man tror att göra en repa i träet. Du måste ständigt vara uppmärksam och fokusera på det du gör. Ta pauser om du tycker det är för jobbigt eller fråga en vän eller familjemedlem om de kan hjälpa dig. När du når fram till en vägg måste du alltid lyfta på slipmaskinen och vända innan du kan börja slipa igen. Titta gärna på en instruktionsvideo om du är osäker.

När behöver jag en fullmakt av en begravningsbyrå?

Att ge någon en fullmakt innebär att ge dem rätten att för din räkning utföra ett uppdrag, sluta avtal eller på annat sätt företräda dig i exempelvis rättsliga ärenden. Den som ger fullmakt kallas fullmaktsgivaren eller huvudman och den som får fullmakten kallas ombud, fullmaktstagare eller fullmäktigen. Fullmakt ges inte bara till och av privatpersoner utan även företag kan ge fullmakt till enskilda personer.

Du behöver ge ett ombud en fullmakt exempelvis om du på grund av sjukdom inte kan utföra dina egna bankärenden längre. Då ger du ett ombud rätten att göra insättningar och uttag från dina konton i ditt ställe. Det är också vanligt att fullmakter används när en person gått bort och familjen utser en person som företräder dödsboet.

Olika typer av fullmakter

Det finns flera olika typer av fullmakter. Några vanligt förekommande typer är:

 • Begränsad fullmakt som ger ombudet rätt att utföra vissa uppdrag, till exempel att köpa eller sälja en lägenhet, i fullmaktsgivarens namn.
 • Generell fullmakt eller generalfullmakt som ger ombudet rätt att representera fullmaktsgivaren i alla ärenden utan begränsningar.
 • Ställningsfullmakt är en typ av fullmakt som är juridiskt bindande och som kan ha formen av exempelvis ett anställningsavtal där fullmaktsgivaren (företaget) ger fullmaktstagaren (arbetstagaren) rätt att representera (lavendla.se/begravningsbyra-stockholm) företaget (inom områden som avtalet specificerar.
 • Framtidsfullmakt är en ny typ av fullmakt som bara funnits i några år i Sverige. Den ger fullmaktsgivaren möjlighet att specificera vem som ska ha rätt att fatta beslut i ditt namn i framtiden om du på grund av exempelvis sjukdom själv är oförmögen att handla som du brukar göra.
 • Rättegångsfullmakter ger ett ombud, vanligtvis en advokat, rätten att företräda huvudmannen i en rättegång.

Det ska en fullmakt innehålla

Fullmakter är för det mesta skriftliga. Muntliga fullmakter är egentligen också juridiskt bindande men det är svårt för alla parter att bevisa vad huvudmannen och ombudet har kommit överens om. Därför godkänns bara skriftliga fullmakter av de flesta instanser. Alla fullmakter behöver innehålla:

 • Namnet på fullmaktsgivaren och ombudet.
 • Vad fullmakten gäller och eventuella begränsningar.
 • Fullmaktsgivarens namnteckning och datum för signering.

En fullmakt behöver inte vara bevittnad men för exempelvis bankärenden krävs oftast att fullmakten är bevittnad av två oberoende parter.

Anlita jurist för fullmakt

Att göra en fullmakt som är juridiskt korrekt kan vara komplicerat för den som inte har den kunskap som behövs. Det här kan i värsta fall leda till att ombudet handlar på ett sätt som fullmaktsgivaren inte tänkt sig. För att undvika besvärliga situationer är det bra att alltid anlita juridisk expertis om du behöver en fullmakt i ett ärende som rör större summor pengar, fastigheter eller i ärenden som är av stor vikt för fullmaktsgivaren.

Kända rörmokare

Idag är begreppet rörmokare ett delvis förlegat begrepp. När du utbildar dig till rörmokare idag utbildas du förmodligen till VVS-tekniker istället för enbart rörmokare. Genom åren har det funnits ett par kända rörmokare och rörmokaren som yrkeskår har förekommit både på film och i tv-spel. Mer om det kan du läsa nedan.

Begreppet rörmokare

Tidigare användes begreppet rörmokare om någon som var yrkeskunnig inom rör och avlopp. Idag har det begreppet mer eller mindre helt ersatts av begreppet VVS-tekniker. VVS står för värme, vatten och sanitet och innefattar både avloppssystem av olika slag samt uppvärmning och liknande. Utbildningen som en VVS-tekniker behöver genomgå är ungefär samma som den utbildningen rörmokare genomgick tidigare genom historien. Antingen kan du gå ett gymnasieprogram med inriktning mot VVS-teknik eller så kan du läsa en eftergymnasial yrkesutbildning med samma inriktning.

Som yrkesutövande innebär det ungefär samma arbetsuppgifter att vara VVS-tekniker som att vara rörmokare. Samtidigt har området utvecklats och arbetsmöjligheterna har blivit fler. Det finns goda arbetsmöjligheter för den som utbildar sig till VVS-tekniker från https://rörmokarenistockholm.se, långt fler än i andra branscher. Dessutom kommer människor alltid vara beroende av experter för att hjälpa dem med sina avlopp och uppvärmningssystem.

Mario och Luigi

Två väldigt kända figurer som båda är rörmokare är Mario och Luigi. Mario blev känd genom arkadspelet Donkey Kong som släpptes redan 1981. Luigi kom in i bilden något senare i takt med att det utvecklades fler spel om Mario. Till en början var Mario snickare, men i de senare spelen är Mario rörmokare till yrket.

Förutom de kända arkadspelen blev tv-spelen med Mario och Luigi världskända. Under 90-talet lanserades det dessutom en film om Mario. Det i sin tur ledde till att det skapades en rad tecknade serier om Mario och hans liv under andra halvan av 90-talet.

Andra kända rörmokare

En av historiens mest kända rörmokare, som faktiskt funnits på riktigt är Thomas Crapper. Thomas Crapper arbetade som rörmokare under slutet av 1800-talet samt under 1900-talets början och han hade ett stort inflytande på hela branschen. Han var inte bara rörmokare utan han arbetade också med att utveckla badrumsinredning av olika slag. Exempelvis producerade det företag han var med och drev både handfat, toaletter och badkar.

Det han kanske är mest känd för är att han var kunglig hovleverantör till det engelska kungahuset. Det är det inte många andra rörmokare som kan titulera sig med. Dessutom skapade hans företag ett av de första utställningsplatserna för att på olika sätt visa upp sina produkter på. Det var det inte heller någon som gjort inom branschen tidigare.

Det finns kuriosa som säger att det engelska ordet “crap” kommer från just Thomas Crappers efternamn.

Fördelar och nackdelar med att bli jour rörmokare

Så länge människor är beroende av VVS-system behövs det erfarna och skickliga rörmokare. De behövs inte minst för att kunna underhålla, reparera och installera de system vi dagligen använder.

I yrket som rörmokare kommer du att arbeta med många olika rörsystem. Till exempel kan du få installera nya VVS-system eller åtgärda trasiga rör genom reparation eller utbyte. Arbetet kan ske både utomhus och inomhus. Precis som med alla yrken kan även yrket som rörmokare innehålla en kombination av fördelar och nackdelar.

Frågan är om fördelarna uppväger nackdelarna? Här presenteras därför två fördelar och två nackdelar med att arbeta som rörmokare. Fortsätt läsa för att ta en titt på hur livet som rörmokare kan vara.

Fördel 1 – möjlighet att bli din egen chef

Som utbildad rörmokare har du goda möjligheter att starta din egen VVS-firma och vara din egen chef som bestämmer. Gränsen för din inkomstpotential för https://elektrikeristockholmslän.se försvinner eftersom du inte behöver sätta en fast lön för dig själv. Alla vinster behåller du och ingen annan. Faktum är att en betydande andel rörmokare är egenföretagare, i jämförelse med andra yrken. Å andra sidan kräver det lite mer ansträngning från din sida och fler saker att ha koll på.

Fördel 2 – det är stimulerande

Även om delar av arbetet som rörmokare är förutsägbar kommer du spendera den mesta av tiden på problemlösning. VVS-arbete innebär en mängd dagliga utmaningar som att krypa i källare med vattenläckor till att rycka ut på en nödsituation. Det betyder att det alltid finns nya saker att lära sig. Om du vill ha ett yrke utan monotona rutiner är därför rörmokare yrket för dig.

Nackdel 1 – är fysiskt krävande

En nackdel med att arbeta som rörmokare är att mycket av tiden spenderas i trånga utrymmen och till att göra fysiskt krävande rörelser samt bära tunga saker som verktyg och badkar. Inte nog med det, rörmokare måste även tåla alla väderlekar och temperaturer från extrem värme till bitande kyla. På vis blir yrket ännu mer krävande för kropp och sinne.

Nackdel 2 – arbetet är ofta under press

Att vara rörmokare är ett oförutsägbart arbete och raka motsatsen till ett stillsamt kontorsarbete. Även om denna oförutsägbarhet gör jobbet intressant blir det också stressande. Som rörmokare måste du för att lyckas därför vara stabil och kunna hantera problem under tidspress.

Oavsett om du är anställd på ett företag eller driver en egen VVS-firma, kommer dagarna vara fyllda med många kunder med varierande utmaningar. Dessutom kommer varje kund vilja ha ett snabbt resultat på problemet. Därför måste du ha kapacitet att arbeta snabbt och effektivt för att hålla dig inom tidsramen.

7 fördelar med professionella elektriker & rörmokare

Ett välfungerande VVS-system krävs för att kunna upprätthålla en modern livsstil. Se på vad som händer när du saknar rinnande vatten från kranen eller vattnet inte rinner ut ur tvättstället. Det lär inte dröja lång tid förrän du känner av effekten. Även om du kanske blir du lockad av att försöka åtgärda problemet själv så kommer ingen lekman göra ett bättre jobb än en professionell rörmokare.

Professionella rörmokare

Faktum är att det finns många anledningar till att låta professionella inom VVS åtgärda alla potentiella problem med vatten och avlopp. De är nämligen professionella av en anledning, inte minst har de praktisk erfarenhet och lämplig utbildning. Vad innebär mer specifikt fördelarna med en professionell rörmokare? Svaret på det är följande:

 • Ger råd och tips.
 • Sparar tid.
 • Är bekvämt.
 • Säkerställer att vattnet är rent.
 • Sparar pengar.
 • Gör att du slipper utsättas för osäkerhet.
 • Åstadkommer tillfredsställande resultat.

Fortsätt läsa för att se närmare på dessa essentiella fördelar!

7 fördelar med att anlita en rörmokare

 1. Ger råd och tips. Du kan få rådgivning om hur du undviker potentiella problem i ditt VVS-system. Du kan också få rådgivning inför renovering och byggnationer eftersom du får veta hur genomförbar din idé är. Dessutom får du råd om inte bara genomförbarhet utan om hur VVS-systemet kan optimeras baserat på hur det för närvarande är konfigurerat.
 2. Sparar tid. En lekman kan tillbringa timmar på nätet för att försöka lista ut hur ett problem i VVS ska fixas eller installeras. Den professionella rörmokaren gör det däremot snabbt och effektivt utantill eftersom de vet vad de ska fokusera på.
 3. Är bekvämt. Genom att kontakta en elektriker stockholm och meddela ditt problem kan du luta dig tillbaka och bara vänta tills badrummet eller köket fungerar igen. När det är fixat återgår ditt liv till det “normala” igen och du kan tänka på annat.
 4. Säkerställer att vattnet är rent. Med en professionell rörmokare kan du vara säker på att gällande branschregler följs för att det rinnande vattnet ska vara säkert att dricka.
 5. Sparar pengar. Att anlita en rörmokare i tidigt skede om du upptäcker små problem gör att du på sikt sparar pengar. Det kan kännas överdrivet och som en onödig kostnad. Dock är det bättre att åtgärda mindre problem för att förebygga potentiella katastrofer som kan leda till svidande kostnader.
 6. Gör att du slipper utsättas för osäkerhet. Det är fysiskt krävande och till och med farligt att arbeta med VVS, tunga rör och varmt vatten. Låt därför en professionell rörmokare göra jobbet istället.
 7. Åstadkommer tillfredsställande resultat. En professionell rörmokare med rätt erfarenhet, utbildning och verktyg gör ett snabbt arbete med ett fantastiskt resultat till följd.

Låt en professionell rörmokare fixa dina VVS-problem

Sanningen är att VVS kan vara ett rått och smutsigt jobb med tanke på att jobbet innefattar avlopp, toaletten och rörledningar. Överlåt därför jobbet till en expert med erfarenhet av denna typ av jobb. Det tjänar både du och din plånbok på.

Att välja bänkskiva vid köksrenoveringen

Ett ganska dyrt och svårt val man måste göra vid en köksrenovering, är att välja bänkskiva. Dessa kan vara fler till antalet, vilket givetvis gör det hela än svårare. Materialen är minst sagt många, från sten, glas till betong. Man bör tänka igenom till vad man kommer att behöva använda skivan. Är den enbart dekorativ, eller ska den också vara funktionell? I de flesta fall är en bänkskiva i ett kök, lite av båda. Samtidigt måste man se till helheten i köket, att skivorna passar de andra ytorna. Här finns några olika förslag och vad man bör tänka på.

Laminat

Ska man välja en bänkskiva som är laminerad, får man en skiva som är betydligt billigare. Ett problem kan dock vara att skivan inte tål fukt på samma sätt då det skapas olika skarvar i materialet. Den stora fördelen är dock priset, och ett slutresultat som, i alla fall på håll, ser ut som ett betydligt dyrare alternativ.

Att välja en bänkskiva i sten

Vill man ha in sten i sitt kök, kan det vara trevligt med bänkskivor gjorda i kalksten eller marmor.

Då får man en relativt tålig yta, förutsatt att de behandlats på rätt sätt. En nackdel är att vissa syror som vinäger och vin, kan vara problematiska. Stilen blir neutral och kan fungera i de flesta kök. Ett av de dyrare alternativen är granit. Detta alternativ ger dock en bänkskiva som är tålig mot tidens tand.

Rostfritt stål

Ett annat billigare alternativ är att välja rostfritt stål, som både är tidlöst och elegant. En större nackdel är dock att en sådan skiva kan bli bucklig om man tappar något tungt i den. Även heta grytor kan skada ytorna ordentligt. Rostfritt stål passar utmärkt i minimalistiska hem.

Att välja en bänkskiva i massivt trä

När det kommer till trä varierar priserna, precis som med sten, oerhört mycket beroende på typen. Vissa ädla träslag kan kosta hur mycket som helst. Fördelen med en bänkskiva från https://köksrenoveringstockholmslän.se av massivt trä, är att den åldras med tiden. Man får då en skiva som får en viss patina i framtiden. Det stora problemet med dessa skivor, är att risken för fläckar som fastnar är stor.

Sammanfattning

Det måste alltid till en kompromiss då man väljer bänkskivor till köket. Det är en balansgång mellan vad som ser snyggt ut och vad som är funktionellt. Därtill kommer priset att variera väldigt mycket.

Anlita proffs när du ska renovera badrummet

Badrummet är ett våtrum och kräver professionell expertis när något ska ändras eller renoveras. Du ska aldrig ge dig på att göra något på egen hand när du ska renovera ditt badrum.

Det finns vissa områden inom bygg och renovering där man måste ta hjälp av legitimerade hantverkare. Det kan handla om att fixa installation av el, byta rör eller renovera ett badrum. Att själv utföra den typen av renoveringar kan få katastrofala konsekvenser.

Ta hjälp av proffs

För att renovera i ett våtrum måste man anlita hantverkare som är legitimerade och har rätt kompetens för att utföra renoveringen och eftersom badrummet är ett våtrum, måste badrumsrenoveringen utföras korrekt. Annars kan det leda till att det bildas mögel, att elen i badrummet blir strömförande eller att det på andra sätt kan uppstå problem i samband med en felaktigt utförd badrumsrenovering.

När du ska anlita en hantverkare som ska utförande av att renovera badrum göteborg bör du, för din egen skull, kolla upp att hantverkaren har rätt licens och behörighet för att utföra arbetet. Det kan i värsta fall annars leda till att badrummet får fel och brister som kan bli hälsofarliga och dyra att åtgärda för dig och din familj.

Det kan tyckas vara kostsamt att anlita hantverkare för att renovera badrummet, men det finns en anledning till varför inte hemförsäkringen täcker en felaktig badrumsrenovering. Det är nämligen svårt att göra rätt om man inte har rätt kompetens och skulle olyckan vara framme så har du ingen försäkring att luta dig emot. Ta därför ansvaret i dina egna händer och se till att göra rätt från början.

Vad du kan göra själv

Det finns vissa saker du kan göra själv för att piffa upp ditt badrum som inte påverkar badrummets struktur. Du kan exempelvis byta toalettsits, hänga upp ett nytt duschdraperi, byta duschmunstycke eller sätta upp självhäftande krokar på väggen. Håll dig borta ifrån att borra i väggarna i badrummet. Det finns risk att du kan komma åt en ledning eller ett rör som finns i väggen eller att du förstör väggkaklet som kan riskera att spricka om du borrar i det.

Du kan även måla om i badrummet, men se till att du använder en färg som är ämnad för våtrum. Tapetsering bör däremot göras av en hantverkare så att det går rätt till.

Nytt kök utan att renovera

Less på köket? I så fall finns det flera saker du kan göra utan att behöva genomföra en omfattande, dyr och tidskrävande köksrenovering. Med små medel kan man göra stora förändringar som är tillräckliga för att ge känslan av ett helt nytt kök. Här kommer några förslag på enkla åtgärder som alla kan genomföra utan större ansträngning.

Förnya med färg

Det finns väldigt mycket man kan göra med en burk färg och en pensel. Ett sätt att få en helt ny känsla i rummet utan en stor köksrenovering är att måla om köksluckorna i en ny och fräsch färg. En annan rolig sak som garanterat bidrar till en stor förändring är att måla in möblerna i samma färg som luckorna. Det skapar en stilren och häftig känsla och köket kommer kännas mer modernt. Vill man bara göra något enkelt kan man alltid måla om en eller flera väggar bara för att fräscha upp litegrann.

Byt ut små detaljer

En annan sak som kan göra mer skillnad för helheten än man kanske tror är att byta upp knoppar och beslag på skåp och lådor. Skriva loss dom slitna gamla varianterna och leta efter något som du tycker är riktigt snyggt. Det finns massor att välja mellan när det kommer till detaljer som dessa och man får en helt ny stil på sina köksskåp. Detta är också ett väldigt billigt sätt att få en förändring utan att behöva dra igång en köksrenovering.

Piffa och puffa

Det är som sagt ofta dom små sakerna som sätter den sista känslan i ett rum och här kan man experimentera rejält. Rota igenom förråd och andra skrymslen efter bortlagda föremål och ge dom en ny chans i köket. Köp blommor och gröna växter och inred både bord, bänkar och fönster. Sätt upp en personlig tavelvägg med dina favoritbilder. Det finns många sätt att få nytt liv i köket utan att genomföra en köksrenovering och man får helt enkelt prova sig fram för att hitta den rätta känslan.

En eller flera små åtgärder kan bidra till stora förändringar. Även om en hel köksrenovering är drömmen så är det inte alltid det är möjligt men tack och lov kan man trolla även med enkla medel och dessutom till en billig peng. Att återbruka gamla prylar som legat undangömda är dessutom helt gratis och det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan hitta på.

Tre tips för det lilla badrummet

Ska du fixa iordning och renovera ett litet badrum? Badrummet är ett av våra viktigaste rum. Därför är det är klokt att försöka renovera det på ett sådant sätt att det både känns luftigt och samtidigt är praktiskt. Här kommer tre tips för det lilla badrummet.

1. Planera väl

Det är mycket lättare att planera ett stort badrum än ett litet. I ett badrum vill du både ha en toalett, duschmöjligheter och eventuellt en tvättmaskin. Samtidigt vill du att det ska vara ljust och luftigt, kännas fräscht, finnas förvaringsmöjligheter och extra finesser som handdukstork. Även i ett litet badrum kan du vilja få plats med mycket och med rätt planering kan det fungera.

Det första som du behöver göra är att skriva ner alla saker som du vill ha, från badkar till garderober. I ett litet badrum är det inte säkert att du får plats med allt, men det är mycket bättre att skriva ner och sedan ta bort. Sedan bör du göra olika ritningar som de kan göra åt dig på https://badrumsrenoveringstockholmslän.se/. Ta hjälp och inspiration från andra och se hur de har lyckats få in mycket i sina mindre badrum. Dock kommer du att behöva välja mellan en känsla av rymd och att ha många saker. Tänk också på att planera badrummet så att det blir lättstädat. Små utrymmen blir snabbt dammiga.

2. Ljust och luftigt

Det enklaste sättet att få ditt lilla badrum ljust och luftigt är genom att ha så mycket vitt som möjligt. Ju mer vitt, desto större kommer det att kännas. Dock kan det bli opersonligt eller kännas som en operationssal om du endast har vitt. Lite färg och olika nyanser ger liv. Genom att ha ljusa golv och gärna vita väggar, kommer ditt badrum att kännas större. Ett stort fönster hjälper också till att skapa luft och rymd i ett mindre rum.

3. Badkar eller duschkabin?

I ett litet badrum är en duschkabin att föredra. Det finns många badrum där du inte ens har något val, utan det är endast en duschkabin som får plats. För att göra rummet större kan du välja att ha genomskinlig plast på karbinen eller så har du helt enkelt bara en stång med duschdraperi. Är det så att du verkligen vill ha ett badkar, kan du behöva välja bort tvättmaskin eller extra förvaring. Det finns också mindre badkar som är anpassade till små badrum.