Vad gör en elektriker? 

I dagens samhälle är vi beroende av elektricitet på olika sätt. Våra hem värms upp av el, vi laddar våra mobiler och datorer, många bilar går på el, lampor tänds tack vare el och så vidare. Listan kan göras oändligt lång. En elektriker ser till så att elektriciteten fungerar som den ska. På så sätt reflekterar inte gemene man på hur mycket vi faktiskt använder oss av el varje dag. Elektricitet är ingenting man ska ge sig på att fixa själv om man saknar utbildning. Det finns stor risk för farliga stötar, felkopplingar och liknande. Därför behövs många elektriker som är specialister inom olika områden. 

Tjänster av en elektriker 

En elektrikers tjänsteutbud är ofta stort. Tjänsterna kan röra allt ifrån nydragning av el i nya hem till felsökningar och servicearbeten om man upplever problem med elen i hemmet. 

Exempel på tjänster är: 

  • Servicearbeten
  • Reparationer
  • Felsökningar
  • Elinstallationer
  • Nybyggen

Eftersom elektricitet är ett så brett område anställer ofta ett företag flera olika slags elektriker för att kunna erbjuda hjälp åt alla. Under sin utbildning till att bli elektriker får man ofta välja vilken slags elektriker man vill bli, så att ens utbildning blir specialiserad åt en viss gren. 

Olika grenar som elektriker 

Det finns många olika slags elektriker, exempelvis installationselektriker, industrielektriker, svagströmselektriker, larm- och säkerhetstekniker, distributionselektriker eller arbetsledare inom elektricitet. Man börjar ofta med en så kallad grundutbildning, då det finns många grundläggande saker en elektriker måste lära sig oavsett vilken gren hen väljer. Detta innebär att man ofta får lära sig lite om yrket innan man väljer vilken typ av elektriker man själv vill bli. 

Certifiering 

En utbildad elektriker, som elektriker i göteborg, ansöker om ett certifikat för att påvisa sina kunskaper. Det finns olika typer av certifikat, där vissa ges utav skolan som håller i utbildningarna. Man kan även få en auktoritets-stämpel från elsäkerhetsverket. Både certifikatet och auktorisation är ett sätt att visa sina kunskaper på. Olika krav sätts på personen som ansöker beroende på vilket man vill ha, men gemensamt är att man har både teoretisk och praktisk kunskap. En arbetsgivare, och ibland kunder, kräver ofta någon form av bevis på dina kunskaper. 

Framtiden

Världen arbetar dagligen med att skapa ett grönare och hållbarare samhälle som ska hålla i generationer. Vill man vara med och bidra till ett grönare samhälle är elektriker ett yrke att satsa på. Nya metoder att generera el på, kalkyler på kostnads- och energisnåla lösningar och att skapa lösningar i samverkan med nya IT-uppfinningar är bara några sätt som elektriker arbetar för ett grönare samhälle.