Autoklav för effektiv sterilisering 

Sterilisering innebär att man genom en specifik åtgärd totalt rengör ett föremål från både patogena och icke-patogena mikroorganismer. Att ha möjlighet att kunna sterilisera instrument, livsmedel och liknande är helt avgörande för vissa branscher, där höga krav på hygien och förhindrande av smittspridning är av största vikt. I de flesta av dessa fall används så kallade autoklaver. 

 

God hygien och stoppar smittspridning 

Ordet autoklav är i sig inte så informativt, men detta är en typ av tryckkokare som genom väldigt höga temperaturer och ibland även tryck steriliserar allt från metall, plast, glas och textilier. Inom till exempel sjukvården är autoklaver väldigt betydelsefulla då det är oerhört viktigt att instrument för undersökningar, operationer och liknande är helt sterila och inte sprider eventuella smittor vidare. På skönhetssalonger och hos tatuerare är det också väldigt viktigt att instrumenten som används inte överför bakterier, virus eller andra mikroorganismer. 

 

Beroende på behovet finns olika typer av autoklaver, och både storlek och vad de kan sterilisera skiljer sig åt. Mindre varianter, så kallade bordsautoklaver, finns ofta hos exempelvis ögonläkare, veterinärer, tatuerare och tandläkare medan större varianter som mer liknar stående tryckkammare bland annat finns hos biologiska laboratorier och vid sterilisering av livsmedel. Det viktigaste är att se till att det du vill ha steriliserat klarar autoklavering och att du har rätt typ av autoklav för ändamålet. 

 

Olika typer av autoklaver 

Det finns autoklaver i olika klasser, som beskriver hur de är utformade att hantera förpackningen som ska steriliseras. Klass B är den mest allsidiga varianten och den som oftast används. Den här autoklaven steriliserar även sådant som kräver en djupare genomträngning som exempelvis slangar, porösa material och olika typer av förpackningar. Klass N är mer utformad för instrument och verktyg som inte är förpackade då den här varianten inte har lika djup genomträngningsförmåga. Autoklaver kan även konstrueras och utformas för specifika ändamål så att kunden får precis vad de är ute efter. 

 

Det är som nämnts på ad-medical väldigt viktigt att skaffa rätt sorts autoklav för ditt ändamål. Vill du sterilisera känslig elektronik är autoklav inte rätt väg att gå utan då kan du behöva välja andra alternativ för sterilisering. Det du lägger i autoklaven måste kunna tolerera höga temperaturer och ofta även tryck, då det är detta som används i själva steriliseringsprocessen. När du väl hittat rätt typ av autoklav för dina ändamål är detta dock en väldigt bra och långsiktig lösning som kommer hjälpa dig i din verksamhet under många år framöver. Så tveka inte att ta kontakt med en återförsäljare för att få hjälp att hitta rätt autoklav för just dig.