Varför är lokal SEO viktigt?

Hur samma sökning ser ut på en mobiltelefon, något som är ännu viktigare, eftersom 58 % av lokala sökningar numer görs på just mobiltelefoner. Om du söker efter ett lokalt SEO-företag som apex seo nära dig och utan att avslöja din platsdata kommer Google automatiskt visa de tre BÄSTA resultaten i kartvyn baserat på deras avstånd till dig.

 

Om vi har en karta i närheten av där du befinner dig kommer Google visa vårt företag i denna 3-pack beroende på ditt avstånd till oss. Mest troligt är att du kommer att kolla in de första tre resultaten innan du söker efter andra alternativ.

Enligt Google besökte 50 % av personerna som gjort en lokal sökning på sin mobiltelefon en affär inom en dag. Samtidigt leder 18 % av lokala sökningar på en mobiltelefon till ett köp inom en dag! Den enda frågan är, kommer de kunderna köpa från dig eller från din konkurrent?

 

Hur hamnar du högre upp i den lokala rankningen?

Först och främst är det viktigt att förstå att din rakning i lokala sökresultat beror till stor del på hur framträdande ditt företag är. Hur välkänt är ditt företag och hur stort förtroende har kunderna för det? Eftersom Google vill skicka användare till tillförlitliga hemsidor är det helt logiskt. Konkreta tips som du kan använda för att uppfylla ovanstående kriterier följer här.…

Det finns tre nyckelfaktorer som påverkar hur framträdande du är:

Lokala omnämnanden, recensioner och länkar.

Lokala omnämnanden är vilka omnämnanden som helst om ditt företag på nätet. Ofta inkluderar de namnet på ditt företag, telefonnummer och adress, även kallat NAP (en förkortning av Name, Adress, Phone).

De vanligaste lokala omnämnandena kommer från företagskataloger såsom hitta.se, Eniro och liknande. Men Google räknar även omnämnanden på bloggar, nyhetssidor, evenemangskalendrar med mera.

Recensioner är oerhört viktiga. Vad säger folk om ditt företag på sidor som Yelp, Tripadvisor, Facebook med flera? Som ett led i att bestämma din ranking i de lokala sökresultaten utgår Google från antalet recensioner samt kvaliteten på dem.

Länkar till din sida från väletablerade lokala hemsidor är en sista nyckelkomponent för Goggles sök-algoritmer. Eftersom det är svårt att fejka en länk till ett företag från Handelskammaren eller lokala nätverksgrupper är dessa essentiella.